HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thời Gian
Tên Hoạt Động
 • Bạch hổ đường

 • Tiêu dao cốc

 • Tống kim

 • Săn hải tặc

 • Du long

 • Bao vạn đồng

 • Quân doanh

 • Thương hội

 • Võ Lâm Cao Thủ

 • Tần Thủy Hoàng

 • THÚ CƯỠI

  Biến hình tấn công bỏ qua phòng thủ. Nộ Biến Thân quét sạch kẻ thù trong chớp mắt.

  Xem chi tiết
 • THÚ CƯỠI

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết
 • DỊ DUNG

  Long Mạch gồm bộ các ký năng đặc biệt khác nhau, nhất là Cuồng Lôi Nộ với sức sát thương cực lớn trong phạm vi rộng.

  Xem chi tiết
 • CƯỚC ẤN

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết