Tin Tức

Cõi Kiếm Thế rộng lớn luôn đón chào bậc anh hùng hào kiệt dụng võ tranh tài, dương danh lập uy, thỏa sức tang bồng, phiêu du khắp chốn. Nay hướng đến những trải nghiệm mới mẻ, sự thuận tiện hơn trên bước đường sơ nhập giang hồ, sau khi mở giới hạn cấp 99 giai đoạn trải nghiệm từ cấp 01 - 89 sẽ được giữ cấp lại cho những anh hùng thích tống kim 89, với những anh hùng muốn trải nghiệm nhiều hoạt động mới mẻ hơn thì có thể tiến hành thăng cấp lên giới hạn mới 89 - 129.

Một cơ hội mới được mở ra cho quý tân thủ đam mê nghiệp kiếm khách vẫy vùng bốn bể. Hãy sẵn sàng để trở thành người đầu tiên trải nghiệm.Giới thiệu

  • Thời gian cập nhậtSau mở cấp 99.
  • Nội dung:
    • Những nhân sĩ nào muốn giữ cấp 89 hoặc từ cấp cao hơn được 1 lần trải nghiệm về cấp 89 giữ cấp mãi mãi để tu luyện tống kim 89.
    • Ẩn sâu bên trong những mối hiểm nguy hại của những thế lực thù địch lớn mạnh hơn ở những cấp bậc cao hơn cho những nhân sĩ nào muốn thăng cấp qua 89 để trải nghiệm giang hồ mới.

NPC liên quan

Nhân vật sau khi đạt cấp 89 có thể tới NPC Dịch Thiên Quân để tiến hành thăng cấp lên cấp 90 để hỗ trợ thăng cấp và bổ sung kinh nghiệm khi bôn tẩu giang hồ.

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

  • Tu Luyện Cảnh Giới 89 (Giữ cấp 89 mãi mãi không tăng điểm kinh nghiệm để trải nghiệm tống kim và các hoạt động 89).
  • Tu luyện cảnh giới cấp cao để thăng lên cấp 90 để tiến hành buôn tẩu giang hồ với những thử thách khó khăn hơn.

 

Lưu ý

Nếu nhân vật đạt cấp hơn 90 muốn quay lại cấp 89 thì có thể qua NPC Dịch Thiên Quân để tiến hành tu luyện về cảnh giới cấp 89.