Tin Tức

Tương truyền ẩn sâu trong Tiêu Dao Cốc là các kỳ trân dị bảo, bí kíp bá đạo của giang hồ. Không những thế, đây còn là nơi ẩn cư của các bậc kỳ nhân dị sĩ. Kể từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân lan truyền tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, anh hùng thiên hạ tranh nhau thử vận may...

Huyền thoại về những báu vật của giang hồ liệu có thật sự tồn tại, hay tất cả chỉ là âm mưu giăng bẫy các hào kiệt trong thiên hạ? Cánh cửa Tiêu Dao Cốc địa ngục dần được hé mở.

Thời gian báo danh và điều kiện tham gia

 • Thời gian báo danh: Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.
  • 00h00 bắt đầu cho báo danh 00h20 bắt đầu chuyến đầu tiên.
  • Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.
  • Cứ 30 phút có 01 chuyến.
 • Điều kiện tham gia:
Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Tiêu Dao Cốc Truyền Thuyết : Nhân vật đã gia nhập môn phái, đẳng cấp 100 trở lên.
 • Tiêu Dao Cốc Địa Ngục: Nhân vật đã gia nhập môn phái, đẳng cấp 120 trở lên.
 • Khi tham gia Tiêu Dao Cốc 05 sao, 07 sao sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các ải Địa Ngục.

Tích lũy điểm gia tộc ải Địa Ngục

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Nhân vật chiến thắng 1 Boss trong ải Địa Ngục sẽ nhận được một số điểm tích lũy ải Địa ngục nhất định cho gia tộc mình.
 • Đối thoại với NPC Hoàng Phi để xem điểm tích lũy gia tộc ở ải Địa Ngục.
 • Dựa theo điểm tích lũy gia tộc để xếp hạng 10 gia tộc đứng đầu danh sách.
Kiếm Thế

Phần thưởng Tiêu Dao Lục trong tháng của toàn bộ thành viên thuộc 10 gia tộc đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tăng thêm 20%.

Sau khi hoàn thành ở mốc mức độ nhất định, sẽ có cơ hội nhận thưởng vật phẩm tại NPC Chân Nhi (Thưởng hoạt động) đứng gần NPC Thủ Khố Phượng Tường Phủ (Tọa độ 220/220).

Ải Phần Thưởng
Ải Đơn giản ☆
 • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
 • 1 Vạn Bạc Khóa.
 • 5.000 Đồng Khóa.
 • 1 Huyền Tinh cấp 5.
Ải Thường ★
 • Qua Tầng 1-2-3:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 1 Huyền Tinh cấp 6.
 • Qua Tầng 4-5:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 2 Huyền Tinh cấp 6.
Ải Khó ★★
 • Qua Tầng 1-2-3-4:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 2 Huyền Tinh cấp 6.
 • Qua Tầng 5-6:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 3 Huyền Tinh cấp 6.
 • Qua Tầng 7:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 4 Huyền Tinh cấp 6.
Ải Truyền thuyết ★★★★★
 • Qua Tầng 1-2-3-4:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 1 Huyền Tinh cấp 7.
 • Qua Tầng 5-6:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 2 Huyền Tinh cấp 7.
 • Qua Tầng 7:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 3 Huyền Tinh cấp 7.
Ải Địa ngục ★★★★★★★
 • Qua Tầng 1-2-3-4:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 2 Huyền Tinh cấp 7.
 • Qua Tầng 5-6:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 3 Huyền Tinh cấp 7.
 • Qua Tầng 7:
  • 1 triệu điểm kinh nghiệm.
  • 1 Vạn Bạc Khóa.
  • 5.000 Đồng Khóa.
  • 1 Huyền Tinh cấp 8.

Một số Boss trong ải Địa Ngục
Hỏa Bồng Xuân

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Diệp Toàn, Diệp Tịnh

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kinh Thi

Kiếm Thế

Ngân Hoa Bà Bà

Kiếm Thế

Độc Cô Kiếm (Boss ải cuối)

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế