Tin Tức

Chi tiết phần thưởng hoạt động

Một số lưu ý

 • Các hành động Chửi bới, lăng mạ người khác hoặc ban quản trị thậm tệ, Quảng cáo server khác, CỐ tình phá hoại server, Lời nói phân biệt vùng miền trên thế giới đều sẽ bị KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN
 • Thời gian Cập Nhật Xếp Hạng vào lúc 03h00 sáng Thứ 2 Hàng Tuần.
 • Trứng Du Long mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả nhận 20 Điểm Uy Danh, 2.000 Đồng Khóa (hoặc 12 vạn Bạc Khóa), tham gia Du Long Các mỗi ngày 10 lần/ngày.
 • Mỗi tuần sử dụng tối đa 5 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý vui lòng không yêu cầu mở thêm.

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng

Tính năng Ghi chú
Trứng Du Long Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả
Khiêu chiến Du Long Mỗi ngày khiêu chiến 10 lượt
Rương Cao Quý Mỗi tuần sử dụng tối đa 7 rương
Tinh, Hoạt Lực Tiểu Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại (Cấp 69 được dùng)
Tinh, Hoạt Lực Trung Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại(Cấp 69 được dùng)
Tinh, Hoạt Lực Đại Mỗi ngày sử dụng tối đa 50 Bình mỗi loại(Cấp 69 được dùng)

 

Giới hạn Nâng Cấp Trang Bị

Trang bị Giới hạn
Ngũ Hành Ấn
 • Đẳng cấp 60-69 mỗi dòng 300 điểm
 • Đẳng cấp 70-79 mỗi dòng 400 điểm
 • Đẳng cấp 80-89 mỗi dòng 500 điểm
 • Đẳng cấp 90-99 mỗi dòng 700 điểm
 • Đẳng cấp 100 trở lên mỗi dòng 1000 điểm
Trang bị
 • Trang bị Cấp 10
  • Vũ Khí, Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù - Chưa Luyện Hóa cường hóa tối đa +14
  • Vũ Khí, Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù - Đã Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
  • TRANG BỊ CƯỜNG HÓA +16 YÊU CẦU TỈ LỆ CƯỜNG HÓA ĐẠT 100% MỚI ĐƯỢC ÉP

Hệ thống Tách/Ghép Huyền Tinh

 • Tính năng được cải tiến và chính xác 100% tại Kiếm Thế Xưa: TÁCH - GHÉP Huyền Tinh của máy chủ sẽ thay đổi hệ thống này như sau:
  • Ghép Huyền Tinh: Huyền tinh cấp thấp vẫn giữ nguyên cách ghép cổ điển, Huyền tinh cấp cao từ Huyền Tinh 9 trở đi sẽ bắt buộc 100% mới cho ghép, Ví dụ: 3 viên 9 = 1 viên 10 - Tỉ lệ 100%, cho dù sử dụng Bạc khóa/Bạc thường huyền tinh sau khi ghép đều KHÓA VĨNH VIỄN
  • Tách Huyền Tinh: Khi bạn ghép huyền tinh đó bằng những huyền tinh nào thì bạn tách ra thì vẫn là những huyền tinh trước đó ghép thành (chỉ áp dụng từ Huyền Tinh 10 trở lên), Ví dụ: 1 viên 10 = 3 viên 9 - Tỉ lệ 100%

CHUYỂN CƯỜNG HÓA

Khi sở hữu trong tay những trang bị cấp cao hơn quý giá trong Kiếm Thế, một trong những việc đầu tiên bạn cần lưu ý là chuyển hóa chúng từ trang bị cấp thấp lên trang bị cấp cao để đỡ tiêu hao và thời gian tìm Huyền Tinh hơn.
Kiếm Thế Xưa đã giúp trư vị bằng hữu không phải lo vấn đề tách đồ để ép lại trang bị từ đầu mà tính năng cường hóa - luyện hóa - nay có thêm tính năng chuyển cường hóa trang bị cũ sang trang bị mới được tối ưu hoàn toàn.

Chi tiết các hoạt động

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN VÀ PHẦN THƯỞNG
Hoàng Thành Tranh Bá – Bang Hội Tranh Đoạt Chiến
 • Thời gian báo danh: Báo danh tham gia từ 20h50 đến 21h00 Thứ 7 Hàng Tuần, báo danh tại NPC Quan Viên Hoàng Thành (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 222/220).
 • Thời gian PK: Từ 21h00 đến 21h45.
 • Chiếm lĩnh Long Trụ và tiêu diệt nhân sĩ Bang đối địch sẽ nhận được điểm tích lũy. Bảo vệ Long Trụ khác nhau nhận điểm tích lũy khác nhau. Bang chiếm được Long Mạch sẽ nhận được điểm tích lũy Bang tại Hoàng Thành rất cao và rất có thể dẫn đến chiến thắng toàn cục.
 • Phúc lợi Hoàng Thành (Dành cho Bang nhất hàng ngày):
  • 20 Vạn Bạc Khóa.
  • 02 Vạn Đồng Khóa.
  • 02 – Huyền Tinh Cấp 7.
 • Sự kiện Tượng Đài Thành Chủ – Đệ Nhất Hoàng Thành: Thời gian tập kết nhận kinh nghiệm: Từ 18h35 đến 18h50 hàng ngày trong tuần cho đến khi Bang Khác chiếm được Giải Nhất.
 • Phần Thưởng TOP cho những nhân vật trong Hoàng Thành Tranh Bá:
  • Bang Hội Nhất – 01 Hoàng Thành Phiên Vũ (5 ngày) – Huyền Tinh 8 – 2 Viên – 50 Triệu EXP – 100 Vạn Bạc Khóa – 10 Vạn Đồng Khóa – 800 Điểm Nhẫn Đại Hội Võ Lâm.
  • Bang Hội Nhì – 01 Hoàng Thành Xích Thố (5 ngày) – Huyền Tinh 8 – 1 Viên – 40 Triệu EXP – 80 Vạn Bạc Khóa – 08 Vạn Đồng Khóa – 400 Điểm Nhẫn Đại Hội Võ Lâm.
  • Bang Hội Hạng 3 đến 8 – 01 Hoàng Thành Bôn Tiêu (5 ngày) – Huyền Tinh 7 – 2 Viên – 30 Triệu EXP – 50 Vạn Bạc Khóa – 05 Vạn Đồng Khóa – 100 Điểm Nhẫn Đại Hội Võ Lâm.
Khổng Tước Hà – Gia Tộc Chi Chiến
 • Thời gian báo danh: Báo danh tham gia từ 19h00 đến 19h10 Thứ 2 và Thứ 4 Hàng Tuần, báo danh tại NPC Quan Viên Gia Tộc (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 219/219).
 • Thời gian PK: Từ 19h10 đến 19h59.
 • Chiếm lĩnh Khổng Tước Kỳ và tiêu diệt nhân sĩ Gia Tộc đối địch sẽ nhận được điểm tích lũy. Bảo vệ Khổng Tước Kỳ khác nhau nhận điểm tích lũy khác nhau. Hạ gục các NPC Hộ Kỳ nhận được điểm tích lũy Gia Tộc.
 • Phúc lợi Gia Tộc (Dành cho Gia Tộc nhất hàng ngày):
  • 10 Vạn Bạc Khóa.
  • 2 Vạn Đồng Khóa.
  • 02 – Huyền Tinh Cấp 6.
 • Sự kiện Chiến Kỳ Chi Chiến: Thời gian tập kết nhận kinh nghiệm: Từ 18h35 đến 18h50 hàng ngày trong tuần cho đến khi Gia Tộc Khác Chiếm Được Giải Nhất.
 • Phần Thưởng TOP cho những nhân vật trong Gia Tộc Chi Chiến Khổng Tước Hà:
  • Gia Tộc Nhất – 05 Rương Gia Tộc – 10 Rương Lãnh Thổ – Huyền Tinh 7 – 1 Viên – 50 Triệu EXP – 50 Vạn Bạc Khóa – 10 Vạn Đồng Khóa – 250 Điểm Liên Thịnh Hạ 2010.
  • Gia Tộc Nhì – 04 Rương Gia Tộc – 05 Rương Lãnh Thổ – Huyền Tinh 7 – 1 Viên – 40 Triệu EXP – 40 Vạn Bạc Khóa – 8 Vạn Đồng Khóa – 150 Điểm Liên Thịnh Hạ 2010.
  • Gia Tộc Hạng 3 đến 10 – 03 Rương Gia Tộc – 03 Rương Lãnh Thổ – Huyền Tinh 6 – 2 Viên – 100 Điểm Liên – Thịnh Hạ 2010 – 30 Triệu EXP – 30 Vạn Bạc Khóa – 5 Vạn Đồng Khóa – 100 Điểm Liên Thịnh Hạ 2010.
Võ Lâm Liên Đấu
 • Thời gian Báo Danh:
  • Thứ 2, Thứ 4 – 20h00 đến 20h02.
  • Thứ 7 – 13h15 đến 13h17.
 • Báo danh thông qua NPC Quan Liên Đấu (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 219/219).
 • Thời gian PK:
  • Thứ 2, Thứ 4 – có 06 trận mỗi trận cách nhau 15 phút bắt đầu từ 20h03 đến 21h30.
  • Thứ 7 – có 10 trận mỗi trận cách nhau 15 phút bắt đầu từ 13h18 đến 15h30.
 • Mỗi đội tham gia Võ Lâm Liên Đấu được 48 trận trong 1 tháng, Sau 1 tháng đội đó sẻ tự tan rã ra để tạo thanh đội liên đấu mới lại. Phần thưởng xếp hạng được tính theo tuần, Cứ thứ 2 tổng kết nhận trước 18h30 thứ 2. Mỗi trận liên đấu được thưởng nóng luôn cho từng đội.
 • Phần thưởng từng trận Liên Đấu:
  • Đội thắng – 05 Triệu EXP – 10 Vạn Bạc Khóa – 03 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 6 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 10 điểm.
  • Đội hòa – 03 Triệu EXP – 05 Vạn Bạc Khóa – 02 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 5 – 2 viên – Danh vọng liên đấu – 5 điểm.
  • Đội thua – 01 Triệu EXP – 05 Vạn Bạc Khóa – 01 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 5 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 5 điểm.
 • Phần thưởng xếp hạng từng tuần Liên Đấu:
  • Đội Nhất – 100 Vạn Bạc Khóa – 20 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 8 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 950 điểm.
  • Đội Nhì – 80 Vạn Bạc Khóa – 10 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 7 – 3 viên – Danh vọng liên đấu – 850 điểm.
  • Đội Hạng 3 – 50 Vạn Bạc Khóa – 10 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 7 – 2 viên – Danh vọng liên đấu – 750 điểm.
  • Đội Hạng 4 đến 10 – 50 Vạn Bạc Khóa – 05 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 7 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 550 điểm.
  • Đội Hạng 11 đến 30 – 40 Vạn Bạc Khóa – 05 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 7 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 350 điểm.
  • Đội Hạng 31 đến 10 – 30 Vạn Bạc Khóa – 05 Vạn Đồng Khóa – Huyền Tinh 7 – 1 viên – Danh vọng liên đấu – 150 điểm.
Hỗn Chiến Loạn Môn Phái
 • Thời gian báo danh: Từ 19h30 đến 20h00 Thứ 3 và 5 Hàng Tuần thông qua NPC Đặc Sứ Môn Phái (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 222/221).
 • Thời gian bắt đầu: Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 3 và 5 Hàng Tuần.
 • Chú Ý: Vào trong đăng ký thi đấu thông qua NPC Quan Ghi Danh mới được tham gia không thì chỉ đứng xem.
 • Có 05 vòng thi đấu vòng tròn và tiếp theo sẻ bước vào 16 cường – 08 cường – 04 cường – 02 cường – Tân Nhân Vương.
 • Mở rương Thi Đấu Môn Phái sẽ nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 4-5-6-7-lênh bài thi đấu môn phái.
 • Tham gia hoạt động tìm cờ nhận rất nhiều EXP, bạc khóa và huyền tinh 5-6.
 • Phần thưởng cho 16 nhân sĩ lọt vào bảng đấu: Huyền tinh cấp 5 – 05 viên – Huyền tinh cấp 6 – 03 viên – Bạc Khóa – 05 vạn – Rương Thi Đấu Môn Phái.
 • Tân Nhân Vương sẽ nhận thêm: Huyền tinh cấp 8 – 01 viên – Huyền tinh cấp 7 – 03 viên – Huyền tinh cấp 6 – 05 viên – Bạc Khóa – 50 Vạn – Bạc Thường – 10 Vạn – Đồng Thường – 20 Vạn.
 • Nhận thưởng sau khi kết thúc môn phái ở NPC Đặc Sứ Môn Phái (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 222/221).
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Thời gian báo danh: Từ 20h30 đến 20h30 Thứ 6 và Chủ Nhật Hàng Tuần thông qua NPC Quan Lãnh Thổ (Vị trí: Thất Đại Thành Thị).
 • Thời gian bắt đầu: Từ 20h30 đến 21h30 Thứ 6 và Chủ Nhật Hàng Tuần.
 • Chiếm đánh long trụ đối phương nhận điểm lãnh thổ, đánh các nhân sĩ đang chiếm lãnh thổ đó và các NPC lãnh thổ cũng nhận được điểm.
 • Mở rương Thi Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ nhận ngẫu nhiên nhận 5 thành phẩm chế tạo nguyên liệu điểm lãnh thổ.
 • Tham gia hoạt động có thể tăng cổ phần trong Bang để lên Quan Ấn.
 • Phần thưởng cho 10 nhân sĩ lọt vào bảng xếp hạng điểm sau khi kết thúc mỗi trận: là những rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Có thể bảo hộ quan hàm – Thăng Cấp Quan Hàm – Và điều chỉnh lợi tức và mua Quan Ấn tại NPC Phó Thiếu Khanh (Vị trí: Lâm An tọa độ 182/236).
 • Điều Chỉnh Quan Hàm và Quan Ấn 10h thứ 2 Hàng Tuần.
Tống Kim
 • Thời gian: 10h50, 16h50,18h50, 20h50, 22h50.
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
 • Hạ gục người chơi nhận random đồng thường từ 10 đến 500 đồng/1 mạng
 • Đạt 1.000 điểm đến 3.000 điểm: 10 triệu EXP, 01 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa, 03 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Đạt 3.001 điểm đến 5.000 điểm: 10 triệu EXP, 03 vạn Đồng Khóa, 30 vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Đạt 5.001 điểm đến 10.000 điểm: 10 triệu EXP, 05 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 03 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Đạt 10.001 điểm trở lên: 10 triệu EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 100 vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 8.
 • 1 máy tính chỉ cho tối đa 1 accout tham gia hoạt động tống kim, đạt mốc cao hơn sẽ không thể tham gia được vào hoạt động tống kim. Trong thời gian chờ đó account thứ 2 trở lên có thể tham gia các hoạt động khác bình thường.
 • Hệ thống chống post mạng tự động auto cực kỳ thông minh nên 2 account chia phe ra 2 bên mà tự đánh chết nhau là bị giam trên đảo 1h và trừ toàn bộ số điểm trận hiện tại đó. Admin không can thiệp giải ra khỏi đảo khỉ nên các bạn tự chờ 1 tiếng sau qua npc trên đảo tự về.
Bạch Hổ Đường
 • Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận.
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần.
 • Sau khi hoàn thành vượt qua các ải có thể quay về NPC Bạch Di để nhận thưởng hoàn thành mục tiêu các ải (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 221/220). Phần thưởng:
  • Qua tầng 1 – 01 triệu EXP – 05 Vạn Đồng Khóa – 05 Vạn Bạc Khóa – 01 Huyền Tinh cấp 6.
  • Qua tầng 2 – 02 triệu EXP – 05 Vạn Đồng Khóa – 05 Vạn Bạc Khóa – 02 Huyền Tinh cấp 6.
  • Qua tầng 3 – 03 triệu EXP – 05 Vạn Đồng Khóa – 05 Vạn Bạc Khóa – 03 Huyền Tinh cấp 6.
 • 1 máy tính chỉ cho tối đa 2 accout tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường, đạt mốc cao hơn sẽ không thể tham gia được vào hoạt động Bạch Hổ Đường. Trong thời gian chờ đó account thứ 3 trở lên có thể tham gia các hoạt động khác bình thường.
Tiêu Dao Cốc
 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h00 cứ 30 phút 1 trận
 • Đây là phiên bản chuẩn nên nếu hoàn thành thì có thể qua ải nhanh chứ không phải chờ đợi.
 • Yêu cầu đẳng cấp 30 trở lên.
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần, 1 tuần có thể cộng dồn tối đa 14 lần.
 • Có các ải từ Đơn giản ☆ – Thường ★ Khó ★★ – Truyền thuyết ★★★★★ – Địa ngục ★★★★★★★.
 • Sau khi hoàn thành vượt qua các ải có thể quay về NPC Bạch Di để nhận thưởng hoàn thành mục tiêu các ải (Vị trí: Phượng Tường Phủ tọa độ 221/220). Phần thưởng:
  • Ải Đơn giản ☆: Qua mỗi tầng nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 01 huyền tin cấp 5.
  • Ải Thường ★: Qua tầng 1-2-3 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 01 huyền tin cấp 6. Qua tầng 4-5 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 02 huyền tin cấp 6.
  • Ải Khó ★★: Qua tầng 1-2-3-4 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 02 huyền tin cấp 6. Qua tầng 5-6 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 03 huyền tin cấp 6. Qua tầng 7 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 04 huyền tin cấp 6.
  • Ải Truyền thuyết ★★★★★: Qua tầng 1-2-3-4 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 01 huyền tin cấp 7. Qua tầng 5-6 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 02 huyền tin cấp 7. Qua tầng 7 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 03 huyền tin cấp 7.
  • Ải Địa ngục ★★★★★★★: Qua tầng 1-2-3-4 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 02 huyền tin cấp 7. Qua tầng 5-6 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 02 huyền tin cấp 3. Qua tầng 7 nhận được 01 triệu EXP, 01 vạn Bạc Khóa, 5.000 Đồng Khóa, 1 huyền tin cấp 8.
Nhiệm vụ Thương Hội
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên.
 • Nhiệm vụ thương hội không yêu cầu các bạn phải hoàn thành 50 nhiệm vụ chính tuyến. Các bạn có thể nhận và làm ngay, mỗi tuần hoàn thành 1 lần, nhiệm vụ sẽ được reset vào lúc 23h59 Chủ Nhật Hàng Tuần.
 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ : 05 Vạn Bạc Thường, 50 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ : 10 Vạn Bạc Thường, 100 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ : 20 Vạn Bạc Thường, 200 Vạn Bạc Khóa, 03 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ : 50 Vạn Bạc Thường, 300 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh Cấp 8.
Nhiệm vụ Quân Doanh
 • Yêu cầu đẳng cấp 90 trở lên và tổ đội 4 thành viên trở lên.
 • Đến khu vực quân doanh gặp NPC Trịnh Bát Cô (tọa độ 199/199) nhận Nhiệm Vụ Quân Doanh Đặc Biệt. Rồi hoàn thành đủ các phó bản yêu cầu quay về gặp lại người ấy để trả nhiệm vụ và nhận thưởng hậu hĩnh.
 • Hoàn thành Hậu Sơn Phục Ngưu nhận được – 05 triệu EXP, 05 vạn Bạc Khóa, 05 vạn Đồng Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành Bách Man Sơn nhận được -05 triệu EXP, 05 vạn Bạc Khóa, 05 vạn Đồng Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành Hải Lăng Vương Mộ nhận được – 05 triệu EXP, 05 vạn Bạc Khóa, 05 vạn Đồng Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành cả 3 ải trên – 10 triệu EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 10 vạn Đồng Khóa, 01 Huyền Tinh Cấp 7.
Săn Hải Tặc
 • Yêu cầu đẳng cấp 50 trở lên
 • Yêu cầu uy danh giang hồ 20 điểm.
 • Mỗi ngày có 6 lần săn hải tặc, cộng dồn tối đa 36 lần/1 tuần
 • Phần thưởng hoàn thành nhận được 1, 2, 3, 4, 5 Danh Bổ Lệnh tương ứng với cấp quái 55, 65, 75, 85 và 95
 • Phần thưởng hoàn thành nhận được Huyền Tinh 5 tương ứng với cấp quái 55, 65, 75, 85 và 95.
 • Sử dụng 300 Danh Bổ Lệnh để đổi Võ Lâm Mật Tịch Sơ, Tẩy Tủy Kinh Sơ.
Bao Vạn Đồng
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 Nhiệm Vụ, hoàn thành LIÊN TIẾP sẽ nhận phần thưởng
 • Hoàn thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ: 1 Bản đồ Vạn Hoa Cốc (hoặc Thiên Quỳnh Cung), 1 Huyền Tinh 6, 2 vạn Bạc Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • Hoàn thành Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh 6, 5 vạn Bạc Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • Hoàn thành Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh 6, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa.
 • Hoàn thành Liên Tiếp 40 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh 6, 5 vạn Đồng Khóa, 1 triệu Điểm Kinh Nghiệm.
 • Hoàn thành Liên Tiếp 50 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh 7, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 2 triệu Điểm Kinh Nghiệm.
Vạn Hoa Cốc
 • Mỗi tuần tham gia tối đa 06 trận.
 • Có thể Party tổ độ càng đông và mạnh thì đi vượt ảnh càng nhanh.
 • Trong phó bản rớt rất nhiều Huyền Tinh 3-4-5-6-7.
Thiên Quỳnh Cung
 • Mỗi tuần tham gia tối đa 02 trận.
 • Có thể Party tổ độ càng đông và mạnh thì đi vượt ảnh càng nhanh.
 • Trong phó bản rớt rất nhiều Huyền Tinh 3-4-5-6-7.
Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Thời gian xuất hiện: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh 4-5-6, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ
 • Phần thưởng cố định: Đồng thường – chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Phần thưởng chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Tham gia tranh đoạt Võ Lâm Cao Thủ còn giúp gia tăng Cổ Phần Bang Hội lên Quan Ấn.
Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Thời gian xuất hiện: 02h02, 09h32, 15h32, 19h32, 22h32.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh 5-6-7, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ, Trung.
 • Phần thưởng cố định: Đồng thường – chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Phần thưởng chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Tham gia tranh đoạt Võ Lâm Cao Thủ còn giúp gia tăng Cổ Phần Bang Hội lên Quan Ấn.
Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Thời gian xuất hiện: 15h35, 19h35, 22h35.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh 6-7-8, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ, Trung, Cao.
 • Phần thưởng cố định: Đồng thường – chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Phần thưởng chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Tham gia tranh đoạt Võ Lâm Cao Thủ còn giúp gia tăng Cổ Phần Bang Hội lên Quan Ấn.
Tần Thủy Hoàng
 • Thời gian mở: Sau khi mở cấp 100.
 • Thời gian xuất hiện: 15h35, 22h35.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh 7-8-9-10-11, Hòa Thị Ngọc, Vật phẩm chế túi, Dạ minh châu.
 • Phần thưởng chỉ tính cho 3 tổ đội có dame cao nhất hiện tại.
 • Tham gia tranh đoạt Tần Thủy Hoàng còn giúp gia tăng Cổ Phần Bang Hội lên Quan Ấn