Tin Tức

UY DANH GIANG HỒ

04/03/2020

 

Làm mới Uy Danh mỗi tuần

 • Mỗi tuần từ 00h00 Thứ 2 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm uy danh giang hồ về 0 điểm.
 • Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

Tác dụng của Uy Danh

 • Để tham gia hoạt động Săn Hải Tặc cần 20 điểm Uy Danh
 • Để tham gia hoạt động Thương Hội cần 50 điểm Uy Danh
 • Để mua Tinh Hoạt Lực giảm giá đến 80% cần ít nhất 60 điểm Uy Danh

Làm sao để có Uy Danh ?

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm/1 ngày.
 • Hệ thống sẽ cập nhật xếp hạng uy danh vào lúc 00h00 Hàng Ngày, riêng thứ 2 hàng tuần sẽ có thêm 1 đợt cập nhật vào lúc 03h00 Sáng
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Ải Gia Tộc
 • Giết boss trong các phòng
  • Cấp dưới 60 tăng 5 Uy Danh
  • Cấp 61-79 tăng 3 Uy Danh
 • Từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Trứng Du Long
 • Tăng 2 Uy Danh, mỗi ngày sử dụng 1 quả
Truy nã Hải Tặc
 • Gặp Hình Bổ Đầu tiếp nhận, hoàn thành tối đa 6 lần trong ngày, mỗi lần sẽ nhận 1 Uy Danh, tối đa 1 tuần30 uy danh.
 • Uy Danh chỉ nhận được nếu diệt đúng quái theo cấp, ví dụ cấp 50 nhận nhiệm vụ cấp 50, cấp 60 nhận nhiệm vụ cấp 60, ...
Nhiệm vụ Nghĩa Quân
 • Gặp Bao Vạn Đồng tiếp nhận, hoàn thành 10 lần trong ngày sẽ nhận 2 Uy Danh.
 • Mỗi tuần tối đa 10 điểm, từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • Tiêu diệt BOSS trong phó bản tất cả thành viên được 2 Uy Danh.
 • Mỗi tuần tối đa 40 điểm, từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Thiên Quỳnh Cung
 • Tăng 0 Uy Danh.
Bạch Hổ Đường
 • Giết BOSS của 3 tầng sẽ nhận được 2, 3, 4 điểm, Qua 1 tầng được 1 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, sau khi mở Bạch Hổ Đường (Cao) thì qua mỗi tầng ở Sơ không được uy danh nữa.
Chiến trường Tống Kim
 • Hạng 1 nhận 10 Uy Danh, Hạng 2 đến 10 nhận 8 Uy Danh, Hạng 11 đến 20 nhận 6 Uy Danh.
 • Là người chơi Đã Gia Nhập Bang Hội tham gia Tống Kim đạt Tích Lũy
  • Trên 4500 điểm nhận 5 Uy Danh
  • Trên 3000 điểm nhận 4 Uy Danh
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Thi Đấu Môn Phái
 • Hạng 1 nhận 30 Uy Danh, Hạng 2 đến 4 nhận 20 Uy Danh, Hạng 5 đến 8 nhận 10 Uy Danh, Hạng 9 đến 16 nhận 6 Uy Danh.
 • Tích lũy cờ 4800 điểm nhận 8 điểm, 4000 điểm nhận 6 điểm, 3200 điểm nhận 5 điểm, trên 2400 điểm nhận 4 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Tân Nhân Vương
 • Nhận 100 Uy Danh.
Đại sư huynh/Sư tỷ môn phái
 • Là Đại Sư Huynh / Sư Tỷ tăng 0 điểm.
Đoán Hoa Đăng
 • Trả lời đủ 30 câu với mỗi câu trả lời đúng nhận 0 điểm.
Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi lần qua ải 2 được 2 điểm,ải 3 được 4 điểm, ải 4 được 10 điểm, ải 5 được 16 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 100 điểm.
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 cao thủ cấp 55, 75, 95 tất cả thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, tiêu diệt boss từ Câu Hồn Ngọc không được uy danh.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 Lãnh Thổ thành viên đủ 800 điểm Công Trạng nhận 30 điểm Uy Danh